Sao anh không nhìn vào mắt em!

Đăng bởi: An Thai
Chuyên mục: Nhật ký
Sao anh không nhìn vào mắt em!

Em bảo anh đi đi

Sao anh không đứng lại

Em bảo anh đừng đợi

Sao anh vội về ngay

 

Lời nói gió thoảg bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Sao mà anh ngốc thế

Không nhìn vào mắt em?

 

Em bảo: anh đi đi!

Sao anh không ở lại?

Em bảo: đợi chờ chi

Sao anh xa em mãi?

 

Lời em buông cứng cỏi,

Lệ em trào mắt đen.

Sao anh tin lời nói,

Mà không nhìn mắt em?

 

Em bảo anh đi đi

Sao anh ko đứng lại

Em bảo anh đứng lại

Sao anh vội quay đầu

 

Lời nói gió thoảng bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Sao mà anh ngốc thế

Ko nhìn vào mắt em

 

Silva_Kaputikyan

Chia sẻ cảm nhận